איך נעזור לקבוצה לעבור ממצב “השתק” למצב “פעיל”?

עקרונות ופרקטיקות להנחיה השתתפותית